Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

By

Lời Chúa: Ga 20, 19-23

Suy niệm & Cầu nguyện:

"Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con. Các con hãy nhận lấy Thánh Thần." (Ga 20,21-22).

Lạy Chúa Giêsu, trước khi về trời Chúa đã hứa ban Chúa Thánh Thần xuống cho chúng con.
- Xin Thánh Thần Chúa ban cho con:    Ơn khôn ngoan, để biết khinh chê điều phù vân thế tục và chỉ khát khao những gì là vĩnh cữu.  
- Xin Thánh Thần Chúa ban cho con:    Ơn thông minh, để biết xa lánh điều gian ác nhưng quý chuộng các ơn lành Chúa ban.  
- Xin Thánh Thần Chúa ban cho con: Ơn hiểu biết, để biết tránh xa cạm bẫy của ma quỉ và luôn dõi theo đường lành.
- Xin Thánh Thần Chúa ban cho con: Ơn lo liệu, để biết từ bỏ những cám dỗ lệch lạc, và chỉ tìm vinh danh Chúa và phần rỗi của con.  
- Xin Thánh Thần Chúa ban cho con: Ơn đạo đức, để vượt qua mọi gian truân thử thách, luôn yêu mến và phụng sự Chúa hết lòng.  
- Xin Thánh Thần Chúa ban cho con: Ơn sức mạnh, để con can đảm chống lại ba thù và bền lòng vác thập giá theo Chúa.
 - Xin Thánh Thần Chúa ban cho con: Ơn kính sợ Chúa, để con biết run sợ khi làm mất lòng Chúa và một lòng yêu kính Chúa là phần rỗi đời đời của con. Amen.

Đăng nhận xét

Top