Sống hòa hợp với mọi người

By
Thứ Tư Tuần VII Mùa Thường Niên - Năm C 
Lời Chúa:  ( Mc 9,37-39 ) 


Suy niệm & Cầu nguyện:

"Ai chẳng chống đối các con, là ủng hộ các con." (Mc 9,40)

Lạy Chúa Giêsu, Xin cho con luôn biết sống hoà hợp với mọi người và cùng nhau xây dựng Nước Chúa trong yêu thương chân thành.

Đăng nhận xét

Top