Cây tốt sinh hoa trái tốt

By
Thứ Tư Tuần XII Mùa Thường Niên - Năm Lẻ
Lời Chúa: 
 Mt 7, 15-20


SUY NIỆM LỜI CHÚA:
"Cây tốt thì sinh trái tốt, còn cây xấu thì sinh trái xấu." (Mt 7,17)
Lạy Chúa, Xin cho con biết trao tặng cho đời những hoa trái tốt: hoa trái của yêu thương và hạnh phúc.

Đăng nhận xét

Top