Lắng nghe và thực hành Lời Chúa

By
Thứ Năm Tuần XII Mùa Thường Niên - Năm Lẻ
Lời Chúa:  Mt 7, 21-29


SUY NIỆM LỜI CHÚA:

"Ai nghe những lời Thầy nói đây và đem thực hành, thì giống như người khôn ngoan, đã xây nhà mình trên đá." (Mt 7,24)
Lạy Chúa, xin cho con biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa dạy.

LẮNG NGHE LỜI CHÚA ( Nguyễn Duy )

Xin cho con biết lắng nghe, Lời Ngài gọi con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe, Lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên,trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thưa, lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi.
 ĐK: Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai.

Đăng nhận xét

Top