Sống chân thật trước mặt Chúa

By

Thứ Tư Tuần XI Mùa Thường Niên - Năm Lẻ

Lời Chúa: Mt 6, 1-6. 16-18
Suy niệm Lời Chúa:
"Cha con, Đấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con." (Mt 6,6)
Lạy Chúa, Chúa là Ðấng thấu suốt mọi sự. Xin ban cho con sự can đảm để từ bỏ những hình thức giả dối bên ngoài, và luôn sống chân thật trước mặt Chúa và chân thành khi giúp đỡ tha nhân. 

Đăng nhận xét

Top