Sống trách nhiệm

By

Thứ Ba Tuần XII Mùa Thường Niên - Năm Lẻ
Lời Chúa: 
 Mt 7,6.12-14
SUY NIỆM LỜI CHÚA:

"Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta." (Mt 7,12)
Lạy Chúa, Xin cho con biết chu toàn bổn phận Chúa trao phó và luôn sống trách nhiệm đối với tha nhân.

Đăng nhận xét

Top