Theo Chúa

By
Chúa Nhật XII Thường Niên - Năm C
Lời Chúa: 
 Lc 9, 18-24

Suy niệm Lời Chúa:

"Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo Ta." (Lc 9,23).

Lạy Chúa, Xin cho con biết mạnh dạn tuyên xưng niềm tin và dấn thân theo Chúa mọi ngày trong cuộc sống.

Đăng nhận xét

Top