Được sạch

By
Thứ Sáu Tuần XII Mùa Thường Niên - Năm Lẻ
Lời Chúa: 
 Mt 8,1-4.

SUY NIỆM LỜI CHÚA:

"Lạy Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể chữa tôi được sạch." (Mt 8,2).
Lạy Chúa, xin Chúa chữa lành tâm hồn bất toại và con tim chai đá của chúng con, để chúng con biết sống cho Chúa và cho tha nhân. 

Đăng nhận xét

Top