Ăn chay

By
Thứ Bảy Tuần XIII Mùa Thường Niên - Năm Lẻ
Lời Chúa: 
 Mt 9, 14-17.

SUY NIỆM LỜI CHÚA:

"Làm sao các khách dự tiệc cưới có thể buồn rầu khi tân lang đang còn ở với họ? Rồi sẽ có ngày tân lang ra đi, bấy giờ họ mới giữ chay." (Mt 9,15).
Lạy Chúa, Chúa hằng mong muốn chúng con được sống đời đời. Xin ban cho chúng con một lương tâm ngay thằng để chúng con biết sống đúng với phẩm giá làm người của mình. 

Đăng nhận xét

Top