Bé nhỏ và lớn hơn

By
Thứ Hai Tuần XVII Mùa Thường Niên - Năm lẻ
Lời Chúa: 
 Mt 13, 31-35

SUY NIỆM LỜI CHÚA:

"Hạt cải bé nhỏ hơn mọi thứ hạt giống, nhưng khi mọc lên, thì lớn hơn mọi thứ rau cỏ, đến nỗi chim trời đến nương náu nơi ngành nó." (Mt 13,32).
Lạy Chúa, thế giới chúng con đang sống đầy thói hư tật xấu, đầy những đam mê lầm lạc, xin giúp chúng con biết gieo vãi vào nhân gian những việc lành đạo đức, những lối sống thánh thiện ngõ hầu biến đổi trần gian theo ánh sáng của Tin Mừng của Chúa. 

Đăng nhận xét

Top