chọn phần tốt nhất

By
Chúa Nhật Tuần XVI Mùa Thường Niên - Năm C
Lời Chúa: 
 Lc 10, 38-42

SUY NIỆM LỜI CHÚA:

"Martha, con lo lắng bối rối về nhiều chuyện. Chỉ có một sự cần mà thôi: Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất." (Lc 10,41-42).
Lạy Chúa, xin cho con biết ưu tiên chọn Chúa là phần gia nghiệp của đời con.


Đăng nhận xét

Top