Dấu chỉ

By
Thứ Hai Tuần XVI Mùa Thường Niên - Năm lẻ
Lời Chúa: 
 Mt 12, 38-42

SUY NIỆM LỜI CHÚA:

"Thế hệ hung ác gian dâm đòi một dấu lạ! Nhưng sẽ không cho dấu lạ nào, trừ dấu lạ tiên tri Giona."(Mt 12,39).
Lạy Chúa, xin ban cho chúng con đức tin đủ để nhận ra tình thương cao vời của Chúa. Xin cho chúng con lòng trông vậy vững vàng để dầu đứng trước gian nguy chúng con luôn phó thác nơi Chúa. Xin ban cho chúng con lòng mến sắt son để chúng con biết yêu mến Chúa trên hết mọi sự. 

Đăng nhận xét

Top