Đến với chiên lạc

By
Thứ Tư Tuần XIV Mùa Thường Niên - Năm Lẻ
Lời Chúa: 
 Mt 10, 1-7.

SUY NIỆM LỜI CHÚA:

"Các con hãy đến cùng các chiên lạc nhà Israel." (Mt 10,6).
Lạy Chúa, xin hãy sai chúng con đi làm thợ gặt trong cánh đồng của Chúa. Dù phận hèn sức yếu nhưng chúng con vẫn xin được là khí cụ gieo vãi yêu thương và bình an cho thế gian. 

Đăng nhận xét

Top