Đến với Chúa

By
Thứ Năm Tuần XV Mùa Thường Niên - Năm Lẻ
Lời Chúa: 
 Mt 11, 28-30


SUY NIỆM LỜI CHÚA:

"Hãy đến với Ta tất cả, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi." (Mt 11,28).
Lạy Chúa, Lời Chúa luôn tha thiết mời gọi chúng con: "Hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng". Xin giúp chúng con luôn ở trong trường học của Chúa để được Chúa dạy bảo, ngõ hầu có thể đem ra thực hành trong cuộc sống thường ngày. 

Đăng nhận xét

Top