Hãy vững tin

By
Thứ Hai Tuần XIV Mùa Thường Niên - Năm Lẻ
Lời Chúa: 
 Mt 9,18-26.

SUY NIỆM LỜI CHÚA:

"Này con, hãy vững lòng. Đức tin của con đã cứu thoát con" (Mt 9,22).
Lạy Chúa, Xin củng cố đức tin còn yếu kém của chúng con. Xin giúp chúng con biết đặt trọn niềm tin vào Chúa, để chúng con luôn an vui sống trong sự quan phòng của Chúa. 

Đăng nhận xét

Top