Kho tàng nước trời

By
Thứ Tư Tuần XVII Mùa Thường Niên - Năm Lẻ
Lời Chúa: 
 Mt 13, 44-46.

SUY NIỆM LỜI CHÚA:

"Nước trời giống như kho tàng chôn giấu trong ruộng, người kia tìm được, vui mừng trở về bán tất cả, mà mua thửa ruộng ấy." (Mt 13,44).
Lạy Chúa, xin ban ơn sức mạnh để chúng con can đảm từ khước ước muốn tội lỗi và giúp chúng con biết gìn giữ kho tàng ân sủng của Chúa để nhờ ơn Chúa chúng con luôn biết sống theo đường lối Chúa.

Đăng nhận xét

Top