Làm theo ý Chúa

By
Thứ Ba Tuần XVI Mùa Thường Niên - Năm lẻ
Lời Chúa: 
 Mt 12, 46-50

SUY NIỆM LỜI CHÚA:

Người giơ tay chỉ các môn đệ mà nói: "Đây là mẹ Ta và là anh em Ta..." (Mt 12,49).
Lạy Chúa, xin cho con trở nên một thành viên của gia đình Chúa, để sự hiện diện của con luôn mang lại an vui, hạnh phúc cho những ai con gặp gỡ trong cuộc sống hằng ngày. 

Đăng nhận xét

Top