Lãnh nhận và cho đi

By
Thứ Năm Tuần XIV Mùa Thường Niên - Năm Lẻ
Lời Chúa: 
 Mt 10, 7-15.

SUY NIỆM LỜI CHÚA:

"Các con đã lãnh nhận nhưng không thì hãy cho nhưng không." (Mt 10,8).
Lạy Chúa, Xin giúp chúng con cũng biết quảng đại với tha nhân, biết sống yêu thương và phục vụ mọi người.

Đăng nhận xét

Top