Lòng tin và tha tội

By
Thứ Năm Tuần XIII Mùa Thường Niên - Năm Lẻ
Lời Chúa:  Mt 9, 1-8

SUY NIỆM LỜI CHÚA:

"Hỡi con, con hãy vững tin, tội con được tha rồi" (Mt 9,2).
Lạy Chúa Giêsu, xin củng cố đức tin còn yếu kém của con và giúp con biết yêu mến Chúa nồng nàn để con luôn trung thành với Chúa trong mọi hoàn cảnh cuộc đời. 

Đăng nhận xét

Top