Lúa chín đầy đồng

By
Thứ Ba Tuần XIV Mùa Thường Niên - Năm Lẻ
Lời Chúa:  Mt 9,32-38.

SUY NIỆM LỜI CHÚA:

"Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt thì ít. Các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa." (Mt 9,37-38).
Lạy Chúa, Xin ban cho chúng con một tấm lòng quảng đại để chúng con biết sống yêu thương và phục vụ mọi người. 


Đăng nhận xét

Top