Người thân cận

By
Chúa Nhật XV Thường Niên - Năm C
Lời Chúa: 
 Lc 10, 25-37

SUY NIỆM LỜI CHÚA:

"Người thông luật thưa cùng Chúa Giêsu rằng: 'Nhưng ai là anh em của tôi?'" (Lc 10,29).
Lạy Chúa, xin cho con nhận ra được giá trị của yêu thương trong cuộc sống, để con biết cảm thông, chia sẻ với những người bất hạnh xung quanh con. 

Đăng nhận xét

Top