Phúc cho các con

By
Thứ Sáu Tuần XVI Mùa Thường Niên, Năm lẻ - Ngày 26/07: Thánh Gioakim và Anna, song thân Đức trinh nữ Maria (Lễ nhớ)
Lời Chúa: 
 Mt 13,16-17

SUY NIỆM LỜI CHÚA:

"Phúc cho mắt các con vì được thấy; và phúc cho tai các con vì được nghe." (Mt 13,16).
Lạy Chúa, xin cho con tìm được hạnh phúc đích thực khi con chiêm ngưỡng những kỳ công Chúa thực hiện trong dòng lịch sử của Giáo Hội, cùng biết nghe theo lời Chúa dạy, vì chỉ nơi Chúa mới có lời đem lại cho con sự sống đời đời. 

Đăng nhận xét

Top