Phục vụ

By
Ngày 25-07, Thánh Giacôbê, tông đồ
Lời Chúa: 
 Mt 20, 20-28

SUY NIỆM LỜI CHÚA:

"Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ." (Mt 22,28).
Lạy Chúa, xin dẫn dắt và giúp con biết cùng Chúa cầm lấy, uống chén cuộc đời mình để phục vụ tha nhân xung quanh con. 

Đăng nhận xét

Top