Sinh hoa kết quả

By
Thứ Tư Tuần XVI Mùa Thường Niên - Năm Lẻ
Lời Chúa: 
 Mt 13, 1-9

SUY NIỆM LỜI CHÚA:

"Có hạt rơi xuống đất tốt và sinh hoa kết quả..." (Mt 13,8).
Lạy Chúa Giêsu mến yêu, Chúa luôn kiên nhẫn trong việc gieo vãi ơn thánh và Lời Chúa, xin giúp chúng con luôn kiên nhẫn trong việc trau dồi Lời Chúa và đem ra thực hành trong đời sống thường ngày của chúng con. 

Đăng nhận xét

Top