Sứ mạng truyền giáo

By
Chúa Nhật XIV Thường Niên - Năm C
Lời Chúa: 
 Lc 10, 1-9 {hoặc 1-12. 17-20}

SUY NIỆM LỜI CHÚA:

"Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít; vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của Người. Này Ta sai các con như con chiên ở giữa sói rừng. " (Lc 10,2-3).
Lạy Chúa, xin ban Chúa Thánh Thần để giúp con luôn ý thức sứ mệnh của con là người được sai đi loan báo Chúa.

Đăng nhận xét

Top