Ta muốn lòng nhân từ

By
Thứ Sáu Tuần XV Mùa Thường Niên - Năm Lẻ
Lời Chúa: 
 Mt 12, 1-8.

SUY NIỆM LỜI CHÚA:

“Ta muốn lòng nhân từ, chứ không muốn hy lễ.” (Mt 12,7).
Lạy Chúa Giêsu là Ðấng rất nhân từ, xin ban ơn Thánh Thần để hoán cải tâm hồn vốn dĩ ích kỷ và đầy hẹp hòi của chúng con. Xin giúp chúng con đủ sáng suốt để sống và cư xử tốt với nhau, như Chúa hằng đối xử như vậy với chúng con. 

Đăng nhận xét

Top