Ta muốn lòng nhân từ

By
Thứ Sáu Tuần XIII Mùa Thường Niên - Năm Lẻ
Lời Chúa: 
 Mt 9, 9-13

SUY NIỆM LỜI CHÚA:

"Ta muốn lòng nhân từ, chứ không phải là hy lễ. Vì Ta không đến để kêu gọi người công chính, nhưng kêu gọi người tội lỗi." (Mt 9,13).
Lạy chúa, xin ban cho con một quả tim rộng lớn và một tấm lòng quảng đại, để con luôn biết noi gương Chúa, luôn biết tha thứ và cảm thông với những người chung quanh con. 

Đăng nhận xét

Top