Thánh Thần hướng dẫn

By
Thứ Sáu Tuần XIV Mùa Thường Niên - Năm Lẻ
Lời Chúa: Mt 10, 16-23.

SUY NIỆM LỜI CHÚA:

“Không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của Cha các con nói trong các con.” (Mt 10, 20).
Lạy Chúa, xin ban Thánh Thần hướng dẫn con biết nói và làm những điều Chúa dạy và xin cho con biết trung thành với con đường đã chọn, bất chấp mọi khó khăn thử thách trong cuộc sống. 

Đăng nhận xét

Top