Tự do chọn điều tốt

By
Thứ Ba Tuần XVI Mùa Thường Niên - Năm lẻ
Lời Chúa: 
 Mt 13,36-43.

SUY NIỆM LỜI CHÚA:

"Cũng như người ta thu lấy cỏ lùng, rồi thiêu đốt trong lửa thế nào, thì ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy." (Mt 13,40).
Lạy Chúa, xin gìn giữ chúng con khỏi những thói đời tội lỗi và giúp chúng con sống thanh sạch theo những đòi hỏi của tinh thần Tin mừng của Chúa. 

Đăng nhận xét

Top