Tuyên xưng vào Chúa

By
Thứ Bảy Tuần XIV Mùa Thường Niên - Năm Lẻ
Lời Chúa: 
 Mt 10,24-33

SUY NIỆM LỜI CHÚA: 

"Ai tuyên xưng Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ tuyên xưng nó trước mặt Cha Thầy là Đấng ngự trên trời." (Mt 10,32).
Lạy Chúa, xin ban cho con một tâm hồn trong sáng và một lương tâm an lành để con luôn tìm thấy niềm vui và hạnh phúc khi được sống theo gương Chúa.

Đăng nhận xét

Top