Đừng sợ

By
Thứ Ba Tuần XIII Mùa Thường Niên - Năm Lẻ
Lời Chúa: 
 Mt 8, 23-27

SUY NIỆM LỜI CHÚA:

Chúa phán: "Hỡi những kẻ yếu lòng tin! Sao các con nhát sợ?" (Mt 8,26).
Lạy Chúa Giêsu, Chúa luôn bênh đỡ những ai kêu cầu Chúa. Xin hãy nhìn đến phận con yếu đuối và giờ tay bênh đỡ. Con xin tín thác cuộc đời trong sự quan phòng đầy yêu thương cùa Chúa. 
Ý cầu nguyện Hạt Gia định: 02/07/2013
Lạy Chúa, xin giúp chúng con can đảm vượt qua những ích kỷ nhỏ nhen của chính chúng con. Để từ đó, chúng con có thể tự do đến cùng anh chị em chung quanh chúng con bằng tình yêu của Chúa.

Đăng nhận xét

Top