Vác thập giá

By
Thứ Hai Tuần XV Mùa Thường Niên - Năm Lẻ
Lời Chúa: 
 Mt 10,34 - 11,1

SUY NIỆM LỜI CHÚA:

"Kẻ nào không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng đáng với Thầy." (Mt 10,38).
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con cùng vác thập giá với Chúa trên đường đời chúng con đi. Xin cho tâm hồn chúng con được tràn đầy tình yêu Chúa để thánh giá mà Chúa muốn chúng con vác luôn nhẹ nhàng, êm ái. 

Đăng nhận xét

Top