Đầy tớ trung tín

By
Thứ Bảy Tuần XXI Mùa Thường Niên - Năm Lẻ 
Lời Chúa: 
 Mt 25, 14-30

SUY NIỆM LỜI CHÚA:

"Anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành! Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!" (Mt 25,21).
Lạy Chúa, xin giúp con biết trung thành với bổn phận Chúa trao, để sau này được hưởng niềm vui trọn vẹn trong Chúa.

Đăng nhận xét

Top