Chiến đấu qua cửa hẹp

By
Chúa Nhật Tuần XXI Mùa Thường Niên Năm C
Lời Chúa: 
 Lc 13, 22-30

SUY NIỆM LỜI CHÚA:

"Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được." (Lc 13,24).
Ở một số bộ lạc da đỏ, có tục lệ sau đây : khi một trẻ trai đến tuổi thành niên, người cha của nó sẽ dẫn nó vào rừng, giao cho nó một cây giáo, sau đó người cha rút lui để lại nó một mình trong rừng suốt đêm hôm ấy. Trong đêm đó, nó sẽ phải một mình ở trong rừng, đối diện với nhiều nỗi sợ hãi : sợ cô đơn, sợ bóng tối, sợ thú dữ… Nếu nó hèn nhát đòi theo cha về nhà thì nó vẫn bị coi là trẻ con. Nhưng nếu nó chịu đựng được tất cả và sáng hôm sau rời khỏi khu rừng trở về với gia đình thì nó được chính thức công nhận là người một trưởng thành.
Lạy Chúa, Xin cho con can đảm chiến đấu với những thử thách, cám dỗ của cuộc đời này, để con được thanh luyện trở nên tốt hơn như ý Chúa muốn.

Đăng nhận xét

Top