Giữ trọn lời thề hứa

By
Thứ Sáu Tuần XIX Mùa Thường Niên - Năm lẻ
Lời Chúa: 
 Mt 19,3-12

SUY NIỆM LỜI CHÚA:

"Vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Mô-sê đã cho phép các ông rẫy vợ, chứ thuở ban đầu, không có thế đâu." (Mt 19,8).
Lạy Ba Ngôi Thiên Chúa là Chúa là tình yêu vĩnh cửu,  Chúa đã kết hợp và chúc phúc cho các đôi vợ chồng qua Bí tích hôn nhân. Xin cho các đôi vợ chồng biết hy sinh và tha thứ cho nhau, để luôn được ấm êm, thuận hòa và hạnh phúc mãi mãi trong tình yêu Chúa.

Đăng nhận xét

Top