Kho tàng trên trời

By
Thứ Hai Tuần XX Mùa Thường Niên Năm lẻ
Lời Chúa: 
 Mt 19, 16-22

SUY NIỆM LỜI CHÚA:

"Hãy về bán hết của cải ngươi có và bố thí cho người nghèo khó, thì ngươi sẽ được kho tàng trên trời, rồi đến mà theo Ta." (Mt 19,21).
Lạy Chúa, xin cho con biết dùng của cải Chúa ban để giúp cho những người kém may mắn mà chúng con gặp gỡ trong cuộc sống để được Chúa ban cho kho tàng nước trời là chính Chúa.

Đăng nhận xét

Top