Lửa tình yêu

By
Chúa Nhật Tuần XX Mùa Thường Niên Năm C
Lời Chúa: 
 Lc 12, 49-53

SUY NIỆM LỜI CHÚA:

"Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian và Thầy mong muốn biết bao cho lửa cháy lên." (Lc 12,49).
Lạy Chúa, xin cho ngọn lửa tình yêu của Chúa luôn bừng cháy trong con, và xin cho con trở nên những sứ giả đem ngọn lửa tình yêu ấy đến cho mọi người con gặp gỡ.

Đăng nhận xét

Top