Những Bài Hát Giành Cho Giới Trẻ (Phần I)

By
Những Bài Hát Giành Cho Giới Trẻ (Phần I),thanhcaninhbinh.net


Thời gian 
03:50 Bài ca giới trẻ 2
07:10 Thiên niên kỷ thứ 3
12:30 Tôi chọn giê su
17:15 Xin tin yêu
21:18 Bài ca giới trẻ
25:20 Hành trang người trẻ
28:10 Gieo mầm tin yê
31:43 Yêu bằng tình người
33:55 Điểm tựa giê su
37:30 Về đây yêu thương

Đăng nhận xét

Top