Đổi mới đời sống

By
Thứ Tư Tuần XXI Mùa Thường Niên - Năm lẻ
Lời Chúa: 
 Mt 23, 27-32

SUY NIỆM LỜI CHÚA

"Các ngươi giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ tốt đẹp, nhưng bên trong đầy xương kẻ chết và mọi thứ dơ nhớp." (Mt 23,27).
Câu chuyện suy gẫm:
1. Một bà cụ tốt lành, hơn 40 năm sinh sống bằng nghề giặt ủi tầm thường, nhưng lại được mọi người quý mến, tín nhiệm. Khi được hỏi bí quyết bà đáp: “Tôi có một quy luật sống là không mách lẻo chuyện nhà này cho nhà người khác nghe”. (Góp nhặt)
2. Mỗi người đều mang hai túi: một ở trước ngực và một ở sau lưng, và cả hai nhét đầy lầm lỗi.
Tuy nhiên, túi trước đựng lỗi của người hàng xóm và túi sau đựng lỗi của mình. Vì thế, người ta thường mù quáng với khuyết điểm của mình và luôn sáng mắt với khuyết điểm của người anh em. (Góp nhặt).
Lạy Chúa, xin cho con biết sống đơn sơ và chân thành với những người con gặp gỡ trong cuộc sống này.

Đăng nhận xét

Top