Sử dụng tài năng Chúa ban

By
Ngày 29/08: Thánh Gioan Tẩy giả bị trảm quyết (Lễ nhớ)
Lời Chúa: 
 Mc 6, 17-29

SUY NIỆM LỜI CHÚA

"Con muốn đức vua ban ngay cho con cái đầu Gioan Tẩy Giả đặt trên đĩa." (Mc 6,25).
Người da đỏ giải thích lương tâm như sau: Đó là một khối 3 góc ở trong tim ta. Khi ta làm gì tốt thì nó nằm yên. Khi ta làm gì xấu, nó quay và đâm các góc nhọn vào ta. Nếu ta cứ làm điều xấu, các góc nhọn của nó mòn dần và không làm ta cảm thấy gì nữa cả. (Weapons and Workers).
Lạy Chúa, xin cho con biết sử dụng tài năng Chúa ban để làm những điều có ích và dám can đảm nói lên sự thật để làm chứng cho Chúa giữa lòng thế giới hôm nay.

Đăng nhận xét

Top