Thầy ở giữa họ

By
Thứ Tư Tuần XIX Mùa Thường Niên - Năm lẻ
Lời Chúa: 
 Mt 18, 15-20

SUY NIỆM LỜI CHÚA:

"Ở đâu có hai hoặc ba người tụ họp nhân danh Thầy, thì Thầy ở giữa những người ấy." (Mt 18,20).
Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết hiệp nhất với nhau trong lời cầu nguyện cũng như trong công việc Chúa trao phó, để chúng con luôn có Chúa là Cha yêu thương luôn hiện diện giữa chúng con.

Đăng nhận xét

Top