Trở nên như trẻ nhỏ

By
Thứ Ba Tuần XIX Mùa Thường Niên - Năm lẻ
Lời Chúa: 
 Mt 18,1-5.10.12-14

SUY NIỆM LỜI CHÚA:

“Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời.” (Mt 18,4).
Lạy Chúa, xin dạy chúng con nên như trẻ thơ để chúng con biết tin tưởng và phó thác trong bàn tay quan phòng của Chúa là Cha. 

Đăng nhận xét

Top