Đức Mẹ hồn xác lên trời

By
Ngày 15/08: Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
Lời Chúa: 
 Lc 1, 39-56

SUY NIỆM LỜI CHÚA:

"Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường." (Lc1,49.52.
Lạy Mẹ Maria, Mẹ là người thật diễm phúc đã được Chúa ban cho đặc ân được lên trời cả hồn và xác. Xin Mẹ yêu thương gìn giữ và hướng dẫn chúng con là con cái của Mẹ luôn biết sống một đời xin vâng như Mẹ, để ngày sau chúng con cũng được hưởng hạnh phúc nước trời cùng với mẹ.

Đăng nhận xét

Top