Đừng sống giả hình

By
Thứ Ba Tuần XXI Mùa Thường Niên - Năm lẻ
Lời Chúa: 
 Mt 23,23-26

SUY NIỆM LỜI CHÚA

"Các ngươi nộp thuế thập phân; còn những điều quan trọng hơn trong lề luật thì các ngươi lại bỏ qua." (Mt 23,23).
 Một câu chuyện có thật đã xảy ra tại Mỹ.
Trong cửa hàng của một thị trấn nhỏ, một thanh niên cao lớn nhanh nhẹn đứng bán hàng. Ngày nọ, có bà già nhà quê vào mua hàng. Cậu trao cho bà món hàng và lấy tiền. Tối hôm đó, khi kiểm tra tiền, cậu thấy dư ra vài xu. Cậu cố nhớ lại những người mua ngày hôm đó, và thấy số tiền dư đúng là của bà già nọ. Cậu đặt mấy xu đó vào túi, lấy mũ, đóng cửa và đi bộ lại nhà bà già cách đó 3 dặm. Cậu thiếu niên đó chính là Abraham Lincoln, sau là tồng thống Hoa Kỳ. (Góp nht).
 Lạy Chúa, xin cho con biết lắng nghe lời Chúa dạy, biết giữ đúng lề luật Chúa dạy trong niềm yêu mến và tin tưởng.

Đăng nhận xét

Top