Cách quản lý tiền của

By
Chúa Nhật Tuần XXV Mùa Thường Niên - Năm C
Lời Chúa: 
 Lc 16, 1-13.

LỜI CHÚA:
"Không đầy tớ nào có thể làm tôi hai chủ. Các con không thể làm tôi Thiên Chúa mà lại làm tôi tiền của được" (Lc 16,13).
SUY GẪM:
Có một nhà kia tính mời vài đạo sĩ tới lập đàn giải trừ tai nạn. Một đạo sĩ nọ tham lam, muốn một mình hưởng trọn số tiền chủ nhà trả ông, liền nhận bao thầu hết việc lập đàn cúng bái.
Ông ta chẳng kể ngày đêm. Làm việc luôn tay luôn chân, không hề ngơi nghỉ. Cứ như thế đến ngày thứ ba thì kiệt sức, đơ tay, ngã vật ra đất. Chủ nhà sợ ông ta chết, mang hoạ, liền thuê người khiêng ông về miếu. Đạo sĩ nghe vậy, cố ngước đầu lên thì thào : Ông hãy đưa tiền thuê người cho tôi, tôi tự mình lần về miếu cũng được.
Những người coi đồng tiền to hơn mạng sống của mình, rốt cuộc cũng chẳng được gì. Thấu hiểu lòng ham mê tiền bạc của con người, Chúa Giêsu đã kể dụ ngôn người quản gia khôn khéo. Người khen ông quản gia khôn khéo không phải vì hành động bất lương của ông, nhưng vì ông biết lo xa cho tương lai của mình. Ông khôn khéo vì ông biết dùng tiền của tạm bợ để mua lấy bạn hữu.
CẦU NGUYỆN:
Lạy Chúa, xin cho con biết khôn ngoan dùng tiền của trần thế nay để mua Nước trời mai sau và xin cho con biết chọn Chúa là gia nghiệp của đời con.

Đăng nhận xét

Top