Chúa luôn quan phòng

By
Thứ Tư Tuần XXV Mùa Thường Niên - Năm Lẻ
Lời Chúa: 
 Lc 9, 1-6.

LỜI CHÚA:
"Người sai các ông đi rao giảng nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân." (Lc 9,2).
SUY GẪM:
Các môn đệ xưa là những người dân lương thiện, chất phác, xuất thân từ nhiều tầng lớp khác nhau. Chúa đã sai tất cả các Tông đồ ra đi để loan truyền Phúc Âm. Với cả sự nỗ lực và lòng nhiệt thành, các ngài đã ra đi loan báo Tin Mừng cứu rỗi.
CẦU NGUYỆN:
Lạy Chúa, tất cả chúng con đều được Chúa mời gọi rao giảng Lời Chúa. Xin Chúa ban thêm sức mạnh và lòng nhiệt thành để chúng con làm tốt sứ mạng của Chúa trao nơi chính môi trường sống của mỗi người chúng con.

Đăng nhận xét

Top