Con đường Chúa Giêsu phải đi

By
Thứ Bảy Tuần XXV Mùa Thường Niên - Năm lẻ
Lời Chúa: 
 Lc 9, 44b-46 (bản Hy Lạp: 43b-45).

LỜI CHÚA:
"Các con hãy ghi vào lòng những lời này là: Con Người sẽ phải bị nộp vào tay người đời" (Lc 9,45).

SUY GẪM:
 Xem chừng như tất cả các vấn đề của con người đều được gắn liền với khổ đau. Vì không muốn chấp nhận khổ đau mà con người gây ra bao tội ác: vì không muốn hy sinh mà một người mẹ đang tâm giết chết đứa con trong dạ mình; vì không muốn thấy người thân đau khổ mà người ta giết họ chết cách êm dịu; vì không muốn đối đầu với thực tại khổ đau mà người ta tìm quên trong men rượu, ma túy và mọi thứ kích thích khác: hoả ngục là như thế đó. Đau khổ mà không chấp nhận, không có tình yêu thì chỉ là hoả ngục mà thôi. (Trích: "Mỗi ngày một tin vui").

CẦU NGUYỆN:
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã sống một cuộc đời hy sinh, phục vụ và chết trên thập giá để cứu độ mọi người. Xin giúp con can đảm sống hy sinh và phục vụ như Chúa. 

Đăng nhận xét

Top