Cùng chung góp

By
Thứ Sáu Tuần XXIV Mùa Thường Niên - Năm Lẻ
Lời Chúa: 
 Lc 8, 1-3.

SUY NIỆM LỜI CHÚA:

"Có mấy phụ nữ đi với Người và họ đã lấy của cải mình mà giúp Người" (x. Lc 8,2-3).

Suy gẫm:
Thầy giáo giải thích cho cả lớp nghe về chuyện Chúa dựng nên Ađam và Evà. Tuần sau, Thầy gọi học sinh trả bài. Một chú bé đứng lên tả việc Chúa dựng nên Ađam. Rồi một cô bé tiếp: “Chúa dựng nên Ađam xong, Ngài đứng ngắm và phán: ‘Ta sẽ làm đẹp hơn’, và Ngài dựng nên Evà”. (Sưu tầm).
Lạy Chúa, xin giúp con luôn biết yêu mến Chúa nồng nàn và yêu mến tha nhân như chính mình, để con biết góp sức mở mang nước Chúa. 

Đăng nhận xét

Top