Giữ luật Chúa

By
Thứ Bảy Tuần XXII Mùa Thường Niên - Năm Lẻ
Lời Chúa: 
 Lc 6, 1-5

SUY NIỆM LỜI CHÚA:

"Tại sao các ông làm điều không được phép làm trong ngày Sabbat?" (Lc 6,2).

Lạy Chúa, xin dạy con biết sống yêu thương để xây dựng hạnh phúc cho nhau. Xin giúp chúng con biết bước đi trong luật pháp của Chúa và giữ luật Chúa bằng cả trái tim con. 

Đăng nhận xét

Top