Gọi và chọn các Tông Đồ

By
Thứ Ba Tuần XXIII Mùa Thường Niên - Năm lẻ
Lời Chúa: 
 Lc 6, 12-19

SUY NIỆM LỜI CHÚA:

"Suốt đêm, Người cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Người gọi và chọn mười hai vị mà Người gọi là Tông đồ." (Lc 6,12-13).

Suy gẫm:

Lịch sử ơn cứu rỗi đã được khởi đầu và tiếp diễn bằng những cuộc tuyển chọn. Tất cả những sự lựa chọn của Thiên Chúa đều bất ngờ, vượt trên những tiêu chuẩn lựa chọn thông thường của con người. Từ mười hai người thất học, Chúa Giêsu đã xây dựng Giáo Hội của Ngài. Nền tảng của Giáo Hội không phải là sức riêng của con người mà là sức mạnh của Đấng đã hứa "Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế." Suy niệm về việc Chúa Giêsu tuyển chọn 12 tông đồ của Ngài, chúng ta được mời gọi để nhận ra thân phận yếu đuối bất toàn của chúng ta, đồng thời nói lên niềm xác tín tuyệt đối và tình yêu của Ngài. (Trích "Mỗi ngày một tin vui").
Lạy Chúa, xin sai con đi vào đời rắc gieo tình yêu Chúa cho mọi người. Xin Chúa luôn đồng hành và chúc lành cho con. 

Đăng nhận xét

Top